1,75

BT - - SPORTEN -

Alt an­det li­ge bør der fal­de man­ge mål i den­ne kamp. Na­po­li skal re­elt set vin­de i spil­let om at gå vi­de­re i pulj­en, da hol­det el­lers nemt kan stå i en si­tu­a­tion, hvor man skal ha­ve et re­sul­tat ude mod Ben­fi­ca. I for­vej­en er det et hold med mål i, og man mø­der et Di­na­mo Kiev-hold, der kun kan bru­ge sejr i den­ne kamp. Al­le an­dre re­sul­ta­ter sen­der ukrai­ner­ne ud af tur­ne­rin­gen, og der­for må man gå ud fra, at Di­na­mo Kiev i hvert fald på et el­ler an­det tids­punkt i kam­pen vil sat­se hårdt på scor­ing. Det bør gi­ve en kamp, hvor der kom­mer mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.