3,50

BT - - SPORTEN -

Gan­ske in­ter­es­sant od­ds på uaf­gjort i den­ne kamp. Efter 1-1 i Pa­ris vil Ar­se­nal selv kun­ne af­gø­re grup­pe­sej­ren med 0-0, hvor­for Lon­don­hol­det som ud­gangs­punkt ik­ke skal op og sat­se helt vildt på en scor­ing fra start. Det er al­tid et godt ud­gangs­punkt for uaf­gjort, men endnu me­re in­ter­es­sant er det, at ved 1-1 skal målscoren af­gø­re. Her har Ar­se­nal tre mål at gi­ve af, men en klart sva­e­re­re kamp i sid­ste run­de, hvor­for det vir­ker ret sand­syn­ligt, at beg­ge hold le­ver med net­op det re­sul­tat. Da kam­pen i for­vej­en vir­ker ret åben, vir­ker kryd­set som et godt spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.