2 , 1 0

BT - - SPORTEN -

Bay­ern Mün­chen er ik­ke på sid­ste sa­e­sons ni­veau for ti­den. Det så man se­ne­st mod Dort­mund i liga­en, og på ude­ba­ne har man ik­ke for al­vor im­po­ne­ret endnu i den­ne sa­e­son. Kam­pen spilles i fi­re gra­ders frost og for­ment­lig sne­by­ger, hvil­ket skal va­e­re en klar for­del for rus­ser­ne, og der­til kom­mer, at efter det kla­re ne­der­lag i Mün­chen har Ro­stov fak­tisk gjort det godt og var se­ne­st få se­kun­der fra at få po­int med fra ude­kam­pen mod At­léti­co Madrid. Alt an­det li­ge er det sva­ert at se, at Bay­ern Mün­chen skal va­e­re så klar fa­vo­rit, som til­fa­el­det er hér.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.