Til­ba­ge­kal­der snaps med for me­get al­ko­hol

BT - - NYHEDER -

Dan­ske for­bru­ge­re må fin­de et al­ter­na­tiv til snap­sen af ma­er­ket En­gen Snaps, når der i den kom­men­de tid skal hand­les ind til ju­le­frokoster­ne. Coop Danmark har nem­lig til­ba­ge­kaldt snap­sen, for­di der er fun­det al­ko­hol­pro­cen­ter i snap­sen på op til 76 vol.

Det skri­ver Coop Danmark i en pres­se­med­del­el­se.

Al­ko­hol­pro­cen­ten i snap­sen kan der­for va­e­re dob­belt så høj som de 32 pro­cent vol., der er de­kla­re­ret.

Det er kun snaps, der er tap­pet den 15. sep­tem­ber i år, som er ble­vet kaldt til­ba­ge af Coop Danmark.

Snap­sen har va­e­ret solgt i Kvi­ck­ly, Su­perBrugs­en, Brugs­en, Dag­li’/Lo­kalBrugs­en, Fak­ta og på Coops hjem­mesi­de.

For­bru­ge­re, der har købt snap­sen, op­for­dres til at le­ve­re den til­ba­ge til bu­tik­ken el­ler kas­se­re den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.