Po­li­ti­ker­drab ud­lø­ser liv­s­tid

BT - - NYHEDER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN Den 53-åri­ge høj­re­ek­stre­mist Tho­mas Mair er ons­dag ble­vet kendt skyl­dig i at ha­ve dra­ebt den bri­ti­ske po­li­ti­ker Jo Cox. Dom­men ly­der på fa­engsel re­sten af li­vet. Dra­bet ske­te i ju­ni, en uge in­den af­stem­nin­gen om det bri­ti­ske med­lem­skab af EU. På det tids­punkt hav­de al­le par­la­men­ta­ri­ke­re travlt med at ar­gu­men­te­re for en­ten et ja el­ler et nej til uni­o­nen.

41-åri­ge Jo Cox var kendt for si­ne syns­punk­ter om, at Stor­bri­tan­ni­en bør gø­re me­re for de man­ge flygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa.

Jo Cox’ mand Bren­dan Cox me­ner, at dra­bet var en ter­r­or­hand­ling. Det sag­de han i for­bin­del­se med en min­de­høj­ti­de­lig­hed tid­li­ge­re på året.

»Dra­bet på Jo var po­li­tisk. Det var en ter­r­or­hand­ling, som var ud­ta­enkt for at frem­me en dags­or­den af had mod an­dre,« sag­de han.

Den 53-åri­ge til­tal­te råb­te iføl­ge øjen­vid­ner ’Stor­bri­tan­ni­en først!’, da han an­greb La­bour-politikeren i by­en Birstall i det nord­li­ge Eng­land. Han bå­de skød og stak hen­de.

Cox var og­så til­ha­en­ger af fort­sat bri­tisk EU-med­lem­skab, og hun før­te valg­kamp for den fløj, da hun blev dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.