An­ne Franks hånd­skrev­ne digt blev solgt for en mil­li­on

BT - - NYHEDER -

Den jø­di­ske pi­ge An­ne Frank er be­rømt for sin dag­bog, som hun skrev un­der An­den Ver­denskrig.

Ons­dag var det dog hen­des hånd­skrev­ne digt, der var i fo­kus.

Dig­tet er ble­vet solgt for 140.000 eu­ro, sva­ren­de til godt en mil­li­on kro­ner. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et dpa. Auk­tions­hu­set hav­de reg­net med at få mel­lem 30.000 og 50.000 eu­ro for va­er­ket.

An­ne Frank skrev an­gi­ve­ligt dig­tet 28. marts 1942.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.