Mand tru­er sig til guld og sølv hos gulds­med

BT - - NYHEDER -

En gulds­med i Ringsted blev i går ud­sat for et va­eb­net rø­ve­ri, da en ma­ske­ret mand kort før klok­ken 15 tru­e­de per­so­na­let til at ud­le­ve­re sølv- og guldsmyk­ker. Det op­ly­ser Mar­tin Bjer­re­gaard, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

»Rø­ve­ren for­søg­te og­så at øde­la­eg­ge en mon­tre for at få et stør­re ud­byt­te, men det lyk­ke­des ik­ke for ham,« forta­el­ler Mar­tin Bjer­re­gaard.

Ger­nings­man­den be­skri­ves som en mand, dansk af ud­se­en­de, 185 til 190 cen­ti­me­ter høj med lyst hår. Han var iført en mørk ka­sket, mørkt tøj og sor­te el­ler grå ar­bejds­hand­sker, og han tal­te dansk og var ma­ske­ret med ca­mou­fla­ge­stof over un­de­ran­sig­tet.

Ef­ter rø­ve­ri­et flyg­te­de han til fods mod Bøl­lings­vej, hvor en an­den mand ven­te­de på ham i en bil, hvor­ef­ter de beg­ge kør­te fra Bøl­lings­vej i en ukendt ret­ning.

»Når man li­ge har la­vet et rø­ve­ri, har man som re­gel travlt. Så vi hå­ber på, at der er nog­le i Ringsted, der har bidt ma­er­ke i en bil, der kør­te lidt vildt,« si­ger Mar­tin Bjer­re­gaard fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Per­so­na­let i bu­tik­ken slap uskadt fra rø­ve­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.