ISENKRAM

BT - - NYHEDER -

Imerco: Vi hol­der alt hem­me­ligt og of­fent­lig­gør det først ved mid­nat­s­tid. Vi kø­rer dag­til­bud he­le ugen. Folk kan se pro­duk­ter­ne, men ik­ke pri­ser­ne. Man vil ger­ne be­va­re spa­en­din­gen. Vi vil ger­ne ha­ve kun­der i bu­tik­ken op til. Vi gi­ver dem no­get he­le ugen. Kop og kan­de: Mini­mum 20 pro­cent på webs­hop­pen på al­le ik­ke-ned­sat­te va­rer. Og­så i en­kel­te bu­tik­ker. Nog­le lo­ka­le bu­tik­ker hol­der ek­stra­or­di­na­ert åbent og har sa­er­skil­te Bla­ck Fri­day-til­bud. Isenkram er et om­rå­de, hvor man of­te ved, hvad man vil ha­ve, på for­hånd. Hvad står jeg og mang­ler der­hjem­me? Det kan va­e­re en rø­re­ma­ski­ne, no­get Roy­al Co­pen­ha­gen el­ler en va­se i ju­le­ga­ve. Gør dig klart, hvad du vil ha­ve og lav en li­ste, så du er klar, når du ser til­bud­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.