Han er ren­set for An­gies an­kla­ger

BT - - KULTUR -

HOL­LYWOOD Bi­o­gra­fak­tu­el­le Brad Pitt kan ån­de let­tet op. FBI har nem­lig ren­set den 52-åri­ge sku­e­spil­ler for samt­li­ge an­kla­ger i for­bin­del­se med en vold­som fly­ve­tur i sep­tem­ber. Det skri­ver den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an.

Brad Pitts kom­men­de eks­ko­ne An­ge­li­na Jo­lie hav­de el­lers på­stå­et, at ae­g­te­man­dens vold­som­me vre­de om bord på pri­vat­fly­et hav­de ska­det ét el­ler fle­re af par­rets seks børn.

I sin skils­mis­se­an­søg­ning brug­te den 41-åri­ge film­stjer­ne Jo­lie sam­me vre­de som ar­gu­ment for at få fuld fora­el­dre­myn­dig­hed over bå­de de tre bi­o­lo­gi­ske og de tre adop­te­re­de børn. Og selv­om Brad Pitt ik­ke har no­get imod den bør­ne­ord­ning, så vil­le ’Oce­ans 11’-stjer­nen ik­ke ha­ve an­kla­ger om psy­ko­lo­gisk usta­bi­li­tet ha­en­gen­de på sig. Mød­tes som spio­ner AE­g­te­par­ret, der i pres­sen blot gik un­der nav­net ’Br­ad­ge­li­na’, mød­tes un­der ind­spil­nin­ger­ne af spionfil­men ’Mr & Mrs Smith’ i 2005.

De bo­e­de pa­pir­løst sam­men i ni år. For to år si­den blev Pitt og Jo­lie så gift på de­res luk­suri­ø­se land­sted i Frank­rig. Men iføl­ge bla­det Pe­op­le Ma­ga­zi­ne var ska­en­de­ri­er­ne al­le­re­de be­gyndt.

Det var travlhed og ue­nig­hed om bør­ne­op­dra­gel­se, der før­te til brud­det. Og da An­ge­li­na Jo­lie 15. sep­tem­ber ind­gav en skils­mis­se­an­søg­ning, ar­gu­men­te­re­de hun, at det var for ’fa­mi­li­ens sund­heds skyld’. Beg­ge gift før Da Brad Pitt mød­te og blev fo­rel­sket i An­ge­li­na Jo­lie, var han al­le­re­de gift med ’Venner’-sku­e­spil­le­ren Jen­ni­fer Ani­ston. Jo­lie var to år tid­li­ge­re ble­vet skilt fra sin an­den ae­g­te­mand, sku­e­spil­le­ren Bil­ly Bob Thor­n­ton (de to mød­tes og­så un­der film­op­ta­gel­ser).

Fra 1996 til år 2000 var An­ge­li­na Jo­lie gift med den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Jon­ny Lee Mil­ler (’Train­s­pot­ting’). Og ef­ter mø­det med Brad Pitt sag­de hun til bla­det Pe­op­le: ’Jeg har mødt min sja­e­le­part­ner’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.