Stjer­ne­tra­ef

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUPERSTARS Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bli­ver et af ho­ved­nav­ne­ne i Auck­land Clas­sic i New Ze­aland fra 2. til 7. ja­nu­ar. Tur­ne­rin­gen åb­ner 2017 for Woz­ni­a­cki, som kan se frem til at kon­kur­re­re mod blandt an­dre Ana Iva­novic og Se­re­na Wil­li­ams.

Ar­ran­gø­rer­ne er til­fred­se med, at Woz­ni­a­cki er med i tur­ne­rin­gen, da den der­med kan møn­stre fi­re tid­li­ge­re ver­den­set­te­re med.

Ud over Woz­ni­a­cki, Iva­novic og Se­re­na Wil­li­ams er det og­så Ve­nus Wil­li­ams, som har va­e­ret num­mer et i ver­den.

Det bli­ver ge­ne­relt den ’sta­er­ke­ste be­sa­et­ning no­gen­sin­de’, ly­der det fra tur­ne­rin­gens di­rek­tør, Karl Bud­ge.

»Det er ukendt ter­ri­to­ri­um for en sports­be­gi­ven­hed i New Ze­aland. En af dis­se fi­re spil­le­re kun­ne va­e­re et ho­ved­navn i sig selv.«

»De er de kvin­de­li­ge at­le­ter i ver­den, der kan sa­el­ge flest bil­let­ter. San­de su­per­stjer­ner, som er kendt ved de­res for­nav­ne på et­hvert kon­ti­nent,« si­ger Karl Bud­ge. Iva­novic vil mar­ke­re sig Tur­ne­rin­gen fun­ge­rer som op­varm­ning til årets før­ste Grand Slam-tur­ne­ring, Au­stra­li­an Open, der be­gyn­der 16. ja­nu­ar.

Woz­ni­a­cki, som li­ge nu er nr. 19 i ver­den, og Iva­novic, der er nr. 63, er beg­ge på vej til­ba­ge fra ska­der.

»Jeg har go­de min­der fra min ti­tel i Auck­land i 2014, og jeg er fast be­slut­tet på at mar­ke­re mig igen i 2017,« si­ger Iva­novic til tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de.

36-åri­ge Ve­nus Wil­li­ams, nr. 17 i ver­den, vandt tur­ne­rin­gen i 2015, da hun slog Woz­ni­a­cki i fi­na­len.

Det er før­ste gang, at 3Se­re­na Wil­li­ams, num­mer to i ver­den, er med i Auck­land.

Den for­sva­ren­de me­ster, Slo­a­ne Step­hens, num­mer 35 i ver­den, er og­så med blandt de 24 del­ta­gen­de spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.