DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter det uaf­gjor­te re­sul­tat mod FC Por­to le­ver FC Kø­ben­havn sta­dig i drøm­men om at gå vi­de­re i Cham­pions Le­ague.

Da man er bed­re ind­byr­des end FC Por­to, vil en sejr i Brug­ge og et po­int­tab til po­rtu­gi­ser­ne sen­de FC Kø­ben­havn op på an­den­plad­sen i grup­pen, men spør­ger man book­ma­ker­ne, så kom­mer det ik­ke til at ske.

Så­le­des gi­ver de fle­ste book­ma­ke­re od­ds 4,50 på, at FC Kø­ben­havn over­ha­ler FC Por­to, mens man blot får om­kring 1,18 på, at po­rtu­gi­ser­ne snup­per plad­sen i 1/8-fi­na­len.

»Først og frem­mest skal FCK selv vin­de de­res kamp i Brug­ge, og selv om de er fa­vo­rit­ter mod Club Brug­ge, så er det en sva­er kamp. Der­u­d­over er Lei­ce­ster sik­re på før­ste­plad­sen og har in­tet at spil­le for, så vi ser dem må­ske stil­le med et re­ser­ve­hold mod Por­to,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.