2 , 25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ajax er vi­de­re fra Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let, og der­for for­ven­tes det, at fle­re af hol­dets pro­fi­ler spa­res til det­te op­gør. Det bør åb­ne for, at gra­e­ske Pa­nat­hin­ai­kos kan slip­pe fra op­gø­ret med po­int. Egent­lig skal ga­ester­ne gå ef­ter serj­en, da de el­lers er fa­er­di­ge i Eu­ro­pa, og de har kun­ne for­be­re­de sig mak­si­malt til den­ne kamp, da we­e­ken­dens kamp mod AEK At­hen blev af­lyst. Man kan der­for va­e­re sik­ker på, at Pa­nat­hin­ai­kos kom­mer med stor mo­ti­va­tion til kam­pen, og der­for gi­ver det in­gen me­ning, at Ajax er så sto­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.