3,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er klar for­skel i mo­ti­va­tion i den­ne kamp. Schal­ke er ik­ke ba­re vi­de­re, men har og­så vun­det grup­pen. Der­for for­ven­tes det, at det ty­ske mand­skab vil spa­re en del folk i dag, og det bør Ni­ce kun­ne ud­nyt­te. Ga­ester­ne har sta­dig mu­lig­he­den for at gå vi­de­re, hvis de vin­der de to sid­ste kam­pe, hvor­for de kom­mer med sta­er­ke­ste op­stil­ling ud­over de ska­de­de Paul Bays­se og Ma­rio Ba­lo­tel­li, og selv om det selv­føl­ge­lig er sto­re tab, skal de sta­dig ha­ve en god chan­ce for at vin­de mod et Schal­ke-hold med en del re­ser­ver og uden no­get at spil­le for.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.