’Han er fan­ta­stisk’

Van der Vaart er im­po­ne­ret over Kas­per Dol­berg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

Da 19-åri­ge Kas­per Dol­berg i we­e­ken­den score­de hat­tri­ck på 18 mi­nut­ter i AEres­di­vi­sio­nen, var han den yng­ste Ajax-spil­ler til at sco­re tre mål i én kamp si­den Ra­fa­el van der Vaart – der selv var et af fod­bold­him­lens ly­se­ste stjer­neskud for 15 år si­den.

I dag spil­ler hol­la­en­de­ren i FC Midtjyl­land – og her­fra be­trag­ter han Dol­bergs be­drif­ter med stor be­un­dring.

»Han er en me­get dyg­tig an­gri­ber. Han har mas­ser af ta­lent og er en ty­pisk Ajax-an­gri­ber. Det er ut­ro­ligt, hvad han har gang i for ti­den. 19 år gam­mel...,« si­ger van der Vaart til BT.

Kas­per Dol­berg, der for ny­lig for sin de­but for det dan­ske lands­hold, er et af de mest ef­ter­trag­te­de nav­ne ude i Eu­ro­pa – og BT kan i dag af­slø­re, at Man­che­ster Ci­ty har en mand til ste­de i af­ten på Am­ster­dam ArenA for at føl­ge Dol­berg.

Men Ra­fa­el van der Vaart rå­der den dan­ske te­e­na­ge-sen­sa­tion, der har sco­ret 11 mål i si­ne før­ste 21 Ajax-kam­pe, til at ha­ve tå­l­mo­dig­hed.

»Nu si­ger al­le selv­føl­ge­lig, at han er på vej til Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Men jeg tror, at det bed­ste for ham vil va­e­re, at bli­ve mindst to-tre sa­e­so­ner end­nu i Hol­land og ba­re bli­ve bed­re og bed­re. Og når han så skal vi­de­re, vil han va­e­re end­nu me­re klar til at skif­te til en stor­klub.«

»Der er sta­dig me­get ar­bej­de i ven­te, men han er fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk,« si­ger han.

Hvor langt tror du, at Dol­berg kan dri­ve det?

»Det er al­tid sva­ert at si­ge. Da jeg var 17 år gam­mel, var der man­ge, der sag­de ’du kom­mer til den og den klub’. Men man ved al­drig, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig. Det er en lang rej­se. Isa­er for en an­gri­ber – for hvad sker der, hvis han plud­se­lig ik­ke sco­rer i fem kam­pe?«

»Men jeg hå­ber for ham, at han kla­rer det. Og den go­de ting ved ham er, at han vir­ker cool og ik­ke ta­ger sig sa­er­lig me­get af op­ma­er­k­som­he­den. Han vil ba­re spil­le fod­bold og sco­re mål,« ly­der fra FCM-stjer­nen.

Der er sta­dig me­get ar­bej­de i ven­te, men han er fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk Ra­fa­el van der Vaart

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.