BOLIG OG GØR-DET-SELV

BT - - NYHEDER -

Bauhaus: Bauhaus sen­der en de­di­ke­ret Bla­ck Fri­day-avis ud, der kun ga­el­der for fre­dag. Her vil der va­e­re be­spa­rel­ser på op til 70 pro­cent på en ra­ek­ke for­skel­li­ge pro­duk­t­om­rå­der.

Jysk: Hos Jysk vil du kun­ne fin­de Bla­ck Fri­day-til­bud på tva­ers af 18 for­skel­li­ge va­re­ka­te­go­ri­er. Til­bud­de­ne frem­går af en til­bud­sa­vis, der ga­el­der fre­dag til søn­dag. Når til­bud­sa­vi­ser­ne al­le­re­de er ude, kan du jo tjek­ke va­rer­ne og un­der­sø­ge, om pri­ser­ne er la­ve­re på in­ter­net­tet el­ler i an­dre bu­tik­ker. El­lers kan dis­se ty­per va­rer og­så va­e­re go­de med hen­syn til ju­le­ga­ver, hvor man må­ske kan fin­de en bo­re­ma­ski­ne til en god pris, som ens on­kel el­ler far vil va­e­re glad for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.