DAG­LIG­VA­RER OG BEAUTY

BT - - NYHEDER -

Bil­ka: Bil­ka hol­der åbent fra mid­nat, og fra klok­ken 2 kan du spa­re 20 pro­cent på al­le fø­de­va­rer, mens du kan spa­re pen­ge på elektronik, le­ge­tøj og an­det fra klok­ken 6. Til­bud­de­ne frem­går af Bil­kas til­bud­sa­vis. Ma­tas: Hos Ma­tas får du 20 pro­cent ra­bat, hvis du kø­ber for over 300 kro­ner. Bil­ka har jo åbent he­le nat­ten, så må­ske skal man snup­pe en ti­me på øjet hen på fre­dag af­ten og så kø­re i Bil­ka klok­ken 2. Spe­ci­elt på dag­lig­va­rer kan man jo kla­re sit ugent­li­ge stor­ind­køb med de 20 pro­cent ra­bat. De 20 pro­cent i Ma­tas kan og­så bru­ges til at kla­re nog­le ju­le­ind­køb, hvis no­gen øn­sker sig en cre­me, no­get ma­keup el­ler no­get helt tred­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.