Hel­dig­vis

BT - - NYHEDER -

Man må ik­ke på ulov­lig vis skaf­fe sig ad­gang til an­dre folks da­ta. Hel­ler ik­ke de kend­tes. I så fald ri­si­ke­rer man en fa­engsels­dom, fast­lår af­gø­rel­se i Se og Hør-sag. Hel­dig­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.