Luft­hansa-pi­lo­ter strej­ker og­så i mor­gen

BT - - NYHEDER -

Strej­ken blandt pi­lo­ter i det ty­ske luft­fart­s­sel­skab Luft­hansa vil fort­sa­et­te til og med i mor­gen og på­vir­ke al­le la­en­ge­re flyv­nin­ger fra Tys­kland. Det op­ly­ser pi­lo­ter­nes fag­for­e­ning Co­ck­pit.

Luft­hansa har va­e­ret nødt til at af­ly­se 830 plan­lag­te af­gan­ge i dag, op­ly­ser sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se. Et tilsva­ren­de an­tal af­gan­ge blev af­lyst ons­dag og i går. Med for­la­en­gel­sen til i mor­gen går strej­ken ind i det fjer­de døgn. De man­ge af­lys­nin­ger vil iføl­ge sel­ska­bet få be­tyd­ning for me­re end 100.000 rej­sen­de, der hav­de plan­lagt at fly­ve med Luft­hansa.

Pi­lo­ter­ne vil ha­ve en løn­for­hø­jel­se på 3,7 pro­cent. Det krav er blevet af­vist blankt fra sel­ska­bets le­del­se, der kal­der det umu­ligt.

Det er 14. gang si­den april 2014, at pi­lo­ter­ne i Luft­hansa strej­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.