Midtjysk far voldt­og dat­ter gen­nem 13 år

BT - - NYHEDER -

Fra hun var syv år og man­ge år frem blev en pi­ge vold­ta­get af sin far i Midtjyl­land. Han tru­e­de bar­net med, at hun vil­le bli­ve slå­et ihjel, hvis hun for­tal­te no­gen om over­gre­be­ne.

Dis­se og an­dre for­bry­del­ser før­te i går til, at Ret­ten i Her­ning idøm­te fa­de­ren, der er 55 år, fa­engsel i syv år.

Dat­te­ren er des­u­den til­kendt en er­stat­ning på cir­ka 130.000 kroner, op­ly­ser ret­ten. Vold­ta­eg­ter­ne stod på i 13 år, og des­u­den blev hun ud­sat for mis­hand­ling.

I pe­ri­o­der måt­te bar­net dag­ligt tå­le at bli­ve tvun­get til sam­le­je. I nog­le til­fa­el­de pres­se­de han en pu­de for hen­des an­sigt, så hun fik be­sva­er med at tra­ek­ke vej­ret og be­svi­me­de.

Den 55-åri­ge har an­ket dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.