50.000 evaku­e­ret fra sko­v­brand

BT - - NYHEDER -

FLUGT Ti­tu­sin­der af men­ne­sker har få­et or­dre på at for­la­de Is­ra­els tred­je­stør­ste by Hai­fa, for­di sko­v­bran­de na­er­mer sig. De­le af det cen­tra­le og nord­li­ge Is­ra­el er pla­get af sko­v­bran­de, som iføl­ge lan­dets po­li­ti­chef kan va­e­re på­sat­te.

Han an­ty­der og­så, at der kan lig­ge et po­li­tisk mo­tiv bag brandstif­tel­ser­ne.

Tv-bil­le­der vi­ser en va­eg af flam­mer, der ae­der sig vej gen­nem cen­tra­le kvar­te­rer i Hai­fa, som er hjem­by for 300.000 men­ne­sker.

Bran­de­ne har ra­set fle­re ste­der i Is­ra­el i lø­bet af de se­ne­ste tre da­ge, men i går tog de til i styr­ke på grund af me­get tørt vejr kom­bi­ne­ret med kraf­tig bla­est.

Is­ra­elsk po­li­ti har ik­ke sat navn på no­gen mista­enk­te, men si­ger, at der er grund til at tro, at i hvert fald nog­le af bran­de­ne er på­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.