Lil­le pi­ge fik Lin­se til at gra­e­de

BT - - NYHEDER -

SAVN i an­led­ning af, at sa­e­so­nen sid­ste af­snit af den po­pu­la­e­re pro­gram­se­rie ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ løb over ska­er­men i af­tes.

Lin­se Kes­sler be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at tak­ke de man­ge tu­sin­der af dan­ske­re, som si­den man­dag har sendt de­res støt­ten­de hils­ner til fa­mi­li­en. Så sødt af folk Selv­om Lin­se Kes­sler for­kla­re­de, at hun na­er­mest fik 100 kram i ti­men, når hun gik på ga­den, så var der isa­er én epi­so­de, som Lin­se vil hu­ske som no­get helt sa­er­ligt.

»I går da jeg var ude at gå af­ten­tur med hund­e­ne, så hav­de jeg min ene hånd i lom­men. Plud­se­lig kan jeg hø­re nog­le små skridt kom­me pus­len­de bag mig. Så var der en lil­le hånd, der stak ned og trak min hånd op af lom­men, og så stod der en lil­le pi­ge, som sag­de:’Ved du hvad, Lin­se, det skal nok gå, du skal ik­ke va­e­re ked af det,’ og så rend­te hun til­ba­ge til si­ne fora­el­dre. Det er ka­er­lig­hed, og det er så sødt af folk. Jeg kun­ne ik­ke la­de va­e­re med at gra­e­de, men det var og­så gla­e­de­stå­rer,« for­kla­re­de hun i in­ter­viewet.

Og det var da og­så et fo­kus, som var vig­tigt for Lin­se Kes­sler at frem­ha­e­ve un­der snak­ken i stu­di­et: Sor­gen er der, men den skal føl­ges med gla­e­den. Det vil­le nem­lig ha­ve va­e­ret helt i Mop­pers ånd, for­kla­re­de hun:

»Hvis vi sad og tu­de­de al­le sam­men med bae-fja­es, så vil­le hun si­ge, ’kan I så kom­me i gang med at gri­ne al­le sam­men’.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.