’’ ’’

BT - - DEBAT -

Ret­fa­er­dig dom. Hen­rik Qvortrup skal tre må­ne­der i fa­engsel. Se og Hør-ban­den stop­pes. Tak!

An­ders Krab-Jo­han­sen

Det er en sag, der desva­er­re har haft sto­re om­kost­nin­ger for den jour­na­li­sti­ske tro­va­er­dig­hed, og sa­gen er desva­er­re helt uret­fa­er­digt gå­et ud over an­dre me­di­er end Se og Hør, der dag­ligt ar­bej­der helt re­elt og etisk kor­rekt.

Lars Wer­ge,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.