Ze­ta-Jo­nes ra­ser over biki­ni­fo­to

BT - - TV -

Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes har i or­dets bog­sta­ve­lig­ste for­stand gjort sin bag­del til en for­del.

I øje­blik­ket er den 47-åri­ge Oscar-vin­den­de ’Chi­ca­go’sku­e­spil­ler på fe­rie i Me­xi­co med sin 25 år ae­l­dre mand, den 72-åri­ge stjer­nesku­e­spil­ler Mi­cha­el Doug­las.

Men den ro­man­ti­ske stund er blevet for­pur­ret af sna­gen­de pa­pa­ra­zzi­fo­to­gra­fer, der har ta­get en ra­ek­ke bil­le­der af den biki­nik­la­ed­te sku­e­spil­ler.

Det har nu få­et en ra­sen­de Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes til at de­le et fo­to af sig selv på In­s­ta­gram, hvor hun po­se­rer bå­de for­fra og bag­fra i den før­om­tal­te biki­ni, og skri­ve en re­pri­man­de i kraf­ti­ge ven­din­ger.

»Ra­sen­de over, at pa­pa­ra­zzi­er har fo­to­gra­fe­ret min po­po - de­ler her­med bil­le­der­ne, som min mand har ta­get af min bag­del,« skri­ver hun.

Den wa­li­si­ske rid­der­slå­e­de skøn­hed mød­te Mi­cha­el Doug­las på Dea­u­vil­le-film­festi­va­len i Frank­rig i som­me­ren 1998 gen­nem de­res fa­el­les ven Dan­ny DeVi­to.

Doug­las og Ze­ta-Jo­nes fik søn­nen Dylan Mi­cha­el i 2000 og gif­te­de sig kort tid ef­ter ved et ef­ter­års­bryl­lup. I 2003 kom dat­te­ren Carys Ze­ta til ver­den.

Ef­ter 13 års ae­g­te­skab flyt­te­de par­ret kortva­rigt fra hin­an­den i 2013 som føl­ge af en tur­bu­lent pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.