BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

MOR­TEN CRO­NE SEJERSBØL Sport­s­chef

He­e­ren­ve­en-Ajax

Sport Kas­per Dol­berg er top­sco­rer i Hol­land (sam­men med Ni­co­lai Jør­gen­sen i øv­rigt) og et af de hot­te­ste an­greb­s­ta­len­ter i Eu­ro­pa net­op nu. Han sco­rer mål på stri­be, og som vi kun­ne forta­el­le for­le­den, kig­ger stor­klub­ber som Man­che­ster Ci­ty me­get nø­je med, når han spil­ler. Det vil jeg og­så gø­re på søn­dag, når Ajax mø­der He­e­ren­ve­en i en sva­er ude­kamp. KIR­STEN ERLENDSSON Jour­na­list

Den an­den ver­den

Ju­le­ka­len­der Det er blevet tid til at ta­el­le ned til jul med DRs og TV2s fa­mi­lieju­le­ka­len­de­re. De skif­tes hel­dig­vis til at la­ve nye even­tyr og vi­se gen­syn med de gam­le, så der er no­get for sto­re og små. Jeg skal se DRs nye ju­le­e­ven­tyr ’Den an­den ver­den’, der teg­ner rig­tig flot, men gla­e­der mig og­så til at gen­se de ga­le spø­gel­ser på Børg­lum, hen­ri­ven­de Put­te i ’Fa­mi­li­en An­der­sens ju­le­hem­me­lig­hed’ og Lun­te i ’Nis­se­ban­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.