Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter­år 1972. Det er da­gen ef­ter af­stem­nin­gen om Dan­marks op­ta­gel­se i EF, og stats­mi­ni­ster J.O. Krag over­rump­ler na­tio­nen. På Bel­la ven­ter man nervøst på, om Hen­rik får suc­ces med at sa­el­ge til Tys­kland – el­ler om fa­brik­ken må luk­ke. Ka­rin kom­mer hjem fra ho­spi­ta­let og får kort ef­ter et over­ra­sken­de og gla­e­de­ligt be­søg. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.