Te­malør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Fa­ce­book er fol­kedom­sto­lens nye are­na. Her har fø­lel­ser­ne frit spil, her er der in­gen reg­ler og in­gen kon­se­kven­ser. Her kan po­li­ti­ke­res kar­ri­e­rer, virk­som­he­ders ry og en­kelt­per­so­ners liv smadres med få klik. Pro­gram­met ser på nog­le af de stør­ste shit­storme, net­tet har set, og pro­gram­met kom­mer helt ind i face­books ma­skin­rum. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.