Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV-GUIDE -

Alf har gen­nem­sku­et Chri­sten­sens plan – et enormt an­greb på den dan­ske kro­ne. Sam­men med Mads sa­et­ter han sig for at stop­pe det, men an­gre­bet er al­le­re­de i fuld gang og tru­er med at brin­ge he­le lan­dets øko­no­mi i knae. Clau­dia har solgt Ste­en til po­li­ti­et for at få ha­evn over Chri­sten­sen, men det er sta­dig ik­ke nok. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.