Wor­ld War Z

BT - - TV-GUIDE -

En epi­de­mi bry­der ud, der for­vand­ler al­min­de­li­ge men­ne­sker til blodtørsti­ge zom­bi­er, og det er op til den tid­li­ge­re FN-ob­ser­va­tør Ger­ry La­ne at stop­pe syg­dom­men, der kan va­e­re ver­dens un­der­gang. Han og hans fa­mi­lie er fan­get midt i ud­brud­det, men de slip­per va­ek, og hans ko­ne og børn bli­ver bragt i sik­ker­hed på et han­garskib. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.