Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

I den tred­je og sid­ste kamp ved Gol­den Le­ague i Nor­ge skal det dan­ske lands­hold op imod Frank­rig. De fran­ske kvin­der vandt sølv ved OL i Rio, og Dan­mark tab­te til dem i ok­to­ber, så det er et hold på hø­je­ste ni­veau, som Sti­ne Jør­gen­sen og co. skal mø­de. Kam­pen mod Frank­rig er en del af lands­hol­dets op­takt til EM i de­cem­ber. TV 2: 16.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.