Mig og klas­sen

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Sø­ren Ry­ges rej­se til­ba­ge til sin sko­le­tid er lang i tid og sted. Han gik i dansk sko­le i en lands­by syd for den dansk-ty­ske gra­en­se kort ef­ter An­den Ver­denskrigs af­slut­ning i star­ten af 50'er­ne, og det hav­de stor be­tyd­ning for Sø­rens sko­le­gang. Hans far var sko­lens ene­ste la­e­rer, og Sø­rens sko­le og hjem smel­te­de sam­men til ét. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.