Auk­tions­hu­set

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Der skal sa­el­ges eks­klu­si­ve her­rearm­båndsu­re, og i hå­bet om at nå nye kun­der af­hol­der ur­eks­pert Kri­sti­an Haa­gen et ar­ran­ge­ment for si­ne man­ge føl­ge­re på In­s­ta­gram. Ét ur er isa­er in­ter­es­sant for ga­ester­ne – et Ro­lex-ur vur­de­ret til 100.000 kr. Vur­de­rings- og salgs­di­rek­tør Kas­per Ni­el­sen ta­ger på skat­tej­agt hos en lo­kal kunst­hand­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.