Bre­aking!

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

TV 2 News kan fejre tiårs fød­sels­dag som ka­na­len, der sen­der 24 ti­mer i døg­net. Når Do­nald Trump vin­der det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, når der er ter­ror i Eu­ro­pa, og når bri­ter­ne stem­mer sig ud af EU, kan vi føl­ge med li­ve he­le vej­en. Det har va­e­ret ti år med sto­re og vold­som­me nyheds­hi­sto­ri­er, men be­gyn­del­sen var dog ik­ke nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.