Dan­sker-drøn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅL

Ajax vandt kam­pen 2-0 og sat­te streg un­der hol­dets su­ve­ra­e­ne spil i Eu­ro­pa Le­ague, hvor de al­le­re­de hav­de kva­li­fi­ce­ret sig til tur­ne­rin­gens knald el­ler fald-fa­se ef­ter grup­pe­spil­let i det nye år. Skå­ne­kost Men hvad med Kas­per Dol­berg?

Den 19-åri­ge dan­sker sad på ba­en­ken un­der he­le op­gø­ret mod gra­e­ker­ne, for­di han skul­le skå­nes i det ta­et­pak­ke­de kamp­pro­gram. Med 11 mål i fo­re­lø­big 21 op­gør i sa­e­so­nen er Kas­per Dol­berg en af Ajax’ vig­tig­ste spil­le­re, og der­for fik han in­gen spil­mi­nut­ter den­ne gang.

Den re­a­li­tet var sik­kert en bet for fle­re af de ta­lentspej­de­re, som for­ment­lig el­lers sad klar i Am­ster­dam for at be­se an­grebs­ko­me­ten. I hvert fald var Man­che­ster Ci­ty på plads på la­eg­ter­ne, det be­kra­ef­te­de klub­bens dan­ske scout Se­ba­sti­an Ar­ne­sen tid­li­ge­re over for BT. Stor­klub­ber­ne må dog ven­te til we­e­ken­den, hvor Kas­per Dol­berg med stor sik­ker­hed er med fra start igen. Mål og skuf­fel­ser I Istan­bul var der og­så en dansk scor­ing. Her var den dan­ske lands­holds­an­fø­rer Si­mon Kjaer på top­pen, da hans klub Fe­ner­ba­h­ce hjem­me vandt 2-0 mod Zorya fra Ukrai­ne. Si­mon Kjaer nø­je­des ik­ke kun med at luk­ke ned for ude­hol­dets an­greb, han stod og­så for tyr­ker­nes scor­ing til 2-0.

Det ske­te, da Si­mon Kjaer gik med frem ved et fris­park uden for må­l­fel­tet. Her he­a­de­de den 27-åri­ge dan­sker bol­den i net­tet ved for­re­ste stol­pe, og så var sej­ren el­lers hjem­me.

Selv­om Fe­ner­ba­h­ce top­per pulj­en, var hol­det end­nu ik­ke vi­de­re til slut­spil­let i tur­ne­rin­gen. Det vil­le kra­e­ve en sejr til hol­la­en­der­ne i af­te­nens se­ne op­gør mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Fey­eno­ord. Den kamp blev spil­let ef­ter avi­sens de­ad­li­ne.

I Spa­ni­en spil­le­de bå­de Pio­ne Si­sto og Da­ni­el Wass med, da Cel­ta Vi­go lidt skuf­fen­de kun kla­re­de uaf­gjort 1-1 mod Stan­dard Liè­ge fra Bel­gi­en. Og det var skidt nyt, for nu er Cel­ta Vi­go af­ha­en­gig af få et bed­re re­sul­tat mod Pa­nat­hin­ai­kos, end hvad Stan­dard Liè­ge får mod Ajax i sid­ste spil­ler­un­de. I Prag tab­te Sout­hamp­ton med Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg i star­top­stil­ling 0-1 til Spar­ta Prag, og nu ven­ter der en di­rek­te duel om at nå vi­de­re i tur­ne­rin­gen mod Ha­po­el Be­er She­va i sid­ste spil­ler­un­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.