Jan Ø. ta­et på exit i Hong Kong Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jan Ø. Jør­gen­sen var i enor­me van­ske­lig­he­der og af­va­er­ge­de to mat­ch­bol­de i an­den run­de i Su­per Se­ri­es­tur­ne­rin­gen Hong Kong Open.

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler end­te dog med at be­sej­re Nan Wei fra Hong­kong i tre sa­et. Cif­re­ne sag­de det he­le og lød på 19-21, 21-13, 24-22.

Isa­er i tred­je sa­et vi­ste Jan Ø. Jør­gen­sen stor men­tal styr­ke, da han var bag­ud mod hjem­me­ba­ne­hå­bet med bå­de 13-17, 16-19 og 18-20.

Først på den tred­je mat­ch­bold ved 23-22 lyk­ke­des det Jan Ø. Jør­gen­sen at avan­ce­re til kvart­fi­na­len.

Me­re sik­kert gik det for Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen, som i fly­ven­de stil gik vi­de­re til kvart­fi­na­len.

Den fjer­de­se­e­de­de dan­ske her­redoub­le vandt så su­ve­ra­ent som 21-6, 21-7 over in­do­ne­ser­ne Hen­dra Apri­da Gu­nawan og Mar­kis Ki­do på blot 24 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.