Nor­man/Mør­køv bli­ver par nr. 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Las­se Nor­man Han­sen og Mi­cha­el Mør­køv bli­ver par num­mer 7 i det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb. For an­den gang.

Duo­en vil om to må­ne­der fra 26. til 31. ja­nu­ar for­sø­ge at gen­ta­ge be­drif­ten og sej­ren fra 2013 i Bal­lerup Su­per Are­na.

»Las­se er en mak­ker af høj kva­li­tet, det så vi se­ne­st ved OL i som­mer, så vi har go­de for­ud­sa­et­nin­ger for at kun­ne vin­de igen, som vi gjor­de i 2013,« si­ger Mi­cha­el Mør­køv (Ka­tusha) i en pres­se­med­del­el­se.

Las­se Nor­man (Stöl­ting), der vandt to bron­ze­me­dal­jer på ba­nen ved OL i Rio, ser li­ge­som Mør­køv frem til sam­ar­bej­det.

»Det var en fan­ta­stisk ople­vel­se at kø­re som par num­mer 7 og vin­de med Mi­cha­el i 2013,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.