1,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør alt an­det li­ge kom­me man­ge mål i den­ne kamp. Rø­d­ov­re har på in­gen må­de im­po­ne­ret de­fen­sivt i den­ne sa­e­son, hvor første­ke­e­per Chris Car­rozzi dø­jer med en min­dre ska­de og ik­ke ram­mer top­ni­veau­et for ti­den, mens re­ser­ven Wil­li­am Rørth ik­ke helt hol­der ni­veau til lan­dets bed­ste ra­ek­ke end­nu. Søn­derjy­ske vil gå hårdt ef­ter at vin­de den­ne kamp, men som man og­så så mod Her­lev, så er hol­dets de­fen­siv til at ta­le med, og Rø­d­ov­re vi­ste trods alt mod Rung­sted, at de godt kan la­ve mål. Flot od­ds på, at der fal­der mindst seks mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.