3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som så­dan har AaB ik­ke pra­este­ret så dår­ligt som re­sul­ta­ter­ne vi­ser, men man må er­ken­de, at de har sto­re pro­ble­mer med at la­ve mål, og i den nu­va­e­ren­de for­fat­ning er det sva­ert at se, at de skal va­e­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Ran­ders har mod­sat vist sig me­get af­kla­re­de i for­hold til hvad de vil, og det pas­ser dem helt fint, at AaB ger­ne vil ha­ve, og de så kan spil­le om­stil­lin­ger på blandt an­det Mar­vin Pourié, for mod­sat AaB har Ran­ders bå­de ham og Mi­ka­el Is­hak, som vir­ker til at va­e­re i god form for ti­den i front. Alt an­det li­ge må der va­e­re fin va­er­di i 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.