Par­ke­ret i sove­va­e­rel­set

BT - - NYHEDER -

Mulig­vis skyl­des det fuld­skab, at be­bo­e­re i et hus i Ny­kø­bing Mors nat­ten til i går fik sig en brat op­våg­nen, da der plud­se­lig holdt en per­son­bil in­de i de­res sove­va­e­rel­se.

Kø­re­tø­jet var bra­get gen­nem hus­mu­ren og stop­pe­de ba­re én me­ter fra sen­gen.

Bag rat­tet sad en mand, som po­li­ti­et har an­holdt på mi­stan­ke om ind­tag af al­ko­hol, op­ly­ser Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Bi­len ram­te mur­stens­hu­set med så stor kraft, at red­nings­mand­skab nat­ten til i går har un­der­støt­tet hu­set for at und­gå yder­li­ge­re sam­men­styrt­ning, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.