Su­per­lån

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mads Jen­sen

REKORDLAVE REN­TER *For­ud­sa­et­nin­ger: Re­st­ga­eld på 1 mio. kr. Skat­te­sats 33 pct. F1, F3 og F5 har re­st­lø­be­tid på hen­holds­vis 29, 27 og 25 år. Kil­de: Re­al­kre­dit Dan­mark

F5-ren­ten er den la­ve­ste no­gen­sin­de hos Re­al­kre­dit Dan­mark, da den end­te på 0,41 pro­cent. Det er et stort fald, ef­ter­som den før var 2,13 pro­cent. For et af­drags­frit F5-lån på en mil­li­on kroner be­ty­der det en må­ned­lig be­spa­rel­se på 890 kr. Og­så F1-ren­ten slut­te­de i går med en bun­dre­kord på blot 0 pro­cent. End­nu en re­kord var F3-ren­ten på 0,07 pro­cent. De nye ren­ter ga­el­der pr. 1 ja­nu­ar 2017. F1 med af­drag F1 af­drags­frit F3 med af­drag F3 af­drags­frit F5 med af­drag F5 af­drags­fri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.