Si­mu­le­rer ek­stre­me for­hold

BT - - BILER -

Naeste år ind­le­der Ford et helt nyt ka­pi­tel in­den for test af og si­mu­la­tion i for­bin­del­se med nye bi­ler. Fords nye, ba­ne­bry­den­de test­cen­ter kan si­mu­le­re de mest ek­stre­me si­tu­a­tio­ner og vej­r­for­hold, som bi­ler bli­ver ud­sat for ver­den over. Cen­te­ret, der og­så kal­des ’Vej­r­fa­brik­ken’, bli­ver byg­get i Køln, og bli­ver ver­dens mest avan­ce­re­de test­cen­ter, som bl.a. kan si­mu­le­re tem­pe­ra­tu­rer ned til -40° og op til +55°, sne­vejr, en luft­fug­tig­hed på 95 pct. og sta­erk sol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.