Fa­er­re pla­de-ty­ve­ri­er

BT - - BILER -

De se­ne­ste tre år er an­tal­let af stjå­l­ne num­mer­pla­der fal­det med 30 pro­cent, og ten­den­sen ser ud til for­sa­et­te i 2016. Num­mer­pla­de­ty­ve­ri­er top­pe­de i 2012 med 21.507 an­mel­del­ser, men var ved ud­gan­gen af 2015 fal­det til 14.877. I 2016 er num­mer­pla­de­ty­ve­ri­er i før­ste hal­vår 29,7 pro­cent un­der ni­veau­et for før­ste hal­vår 2015 (fra 7.629 til 5.366). Det ko­ster 1.000 i bø­de, hvis num­mer­pla­der­ne på bi­len ik­ke er skru­et fast, mens en fast­mon­te­ring of­te er bil­li­ge­re at be­ta­le sig fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.