Fra rod til rens­dyrswe­a­ter

BT - - TV/RADIO -

end ni flyt­te­kas­ser fyldt med py­nt. Og mod­sat hans egen fa­mi­lie, hvor pa­pi­ret bli­ver flå­et af ga­ver­ne, så snart dan­sen om ju­le­tra­e­et er kla­ret, så er hans svi­ger­fa­mi­lie no­get me­re høj­ti­de­lig. Her åb­ner man én ga­ve ad gan­gen og la­e­ser det med­føl­gen­de kort, der for­kla­rer pra­e­cis hvor­for, man har få­et den.

»Med ti­den har jeg la­ert, at man bedst over­le­ver ga­ve­ri­et ved at ifø­re sig en swe­a­ter med rens­dyr­motiv. Det får dig til at se ud, som om du del­ta­ger ak­tivt i af­te­nens ud­skej­el­ser, selv­om du ba­re pas­ser dig selv i hjør­net,« kon­sta­te­rer rap­pe­ren, der af­slø­rer, at han ik­ke selv er sa­er­lig ori­gi­nal, når der skal kø­bes ga­ver, hvor­for han sim­pelt­hen kø­ber alt på li­sten.

No­get, som hans ka­e­re­ste na­ep­pe har no­get imod. Ferm til ae­b­leski­ver I den sjove ar­ti­kel af­slø­rer L.O.C. og­så et hidtil skjult ta­lent.

»Jeg har no­get uru­ti­ne­ret va­e­ret dum nok til at pra­le med at kun­ne la­ve ae­b­leski­ver fra bun­den, og nu har jeg ud­sigt til at skul­le bru­ge af­te­nen i køk­ke­net.«

No­get ty­der på, at bars­len snart er slut for L.O.C., der net­op har ud­gi­vet op­sam­lings­al­bum­met ’An­no XV’ i an­led­ning af sit 15 års ju­bila­e­um. Han ind­le­der sin dan­mark­s­tur­né med en ud­solgt kon­cert i Falco­ner Sa­len i Kø­ben­havn i naeste uge. Om han kom­mer til at op­tra­e­de iført rens­dyrswe­a­ter, vi­des ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.