Kro­hn-De­hli re­tur på tra­e­nings­ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fod­bold­spil­le­ren Mi­cha­el Kro­hn-De­hli be­gyn­der at kun­ne øj­ne et co­me­ba­ck ef­ter sin lan­ge ska­des­pau­se.

I går tra­e­ne­de han med hos sin span­ske klub, Se­vil­la, skri­ver klub­ben på Twit­ter.

»Kro­hn-De­hli tra­e­ner igen med hol­det. Vi er gla­de for, at du er til­ba­ge,« ly­der det fra klub­ben.

Of­fen­siv­spil­le­ren blev al­vor­ligt kna­eska­det i slut­nin­gen af april, da hans klub spil­le­de 2-2 ude mod Shakh­tar Do­netsk i den før­ste af to se­mi­fi­na­le­kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague.

Ef­ter ope­ra­tion er han nu så småt klar ef­ter syv må­ne­ders pau­se. Mi­cha­el Kro­hn-De­hli er no­te­ret for 56 A-land­skam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.