DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De ak­tu­el­le re­ge­rings­for­hand­lin­ger har få­et me­di­er og eks­per­ter til at spe­ku­le­re hef­tigt i, hvil­ke pro­fi­ler fra hen­holds­vis Li­be­ral Al­li­an­ce og Kon­ser­va­ti­ve, der vil kun­ne kal­de sig mi­ni­ster i en na­er frem­tid.

Det­te er og­så til­fa­el­det hos Nor­di­cBet, der har sat od­ds på mi­ni­ster­chan­cer­ne for samt­li­ge fol­ke­tings­med­lem­mer hos Li­be­ral Al­li­an­ce og Kon­ser­va­ti­ve. Og kig­ger man på od­dse­ne, er der en ra­ek­ke sten­sik­re kort. Det dre­jer sig om An­ders Samu­el­sen og Si­mon Emil Am­mitzbøl fra Li­be­ral Al­li­an­ce samt Sø­ren Pa­pe Poul­sen og Bri­an Mik­kel­sen fra Kon­ser­va­ti­ve. Al­le fi­re står i od­ds 1,05.

Spil­le­sel­ska­bet har dog og­så et godt øje til me­re uprø­ve­de kra­ef­ter som Met­te Bo­ck (LA) til od­ds 1,70 og Mai Merca­do (K) til od­ds 1,85. Til gen­ga­eld døm­mes bå­de Jo­a­chim B. Ol­sen (LA) og Ole Birk Ole­sen (LA) ude. De står i od­ds 3,00 og od­ds 3,50.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.