2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er to hold på vej i hver sin ret­ning, der mø­des her. Der­by var for­fa­er­de­li­ge un­der Ni­gel Pear­son, men har frem­stå­et som et helt an­det hold un­der Ste­ve McCla­ren og er nu op­pe på tre sej­re i tra­ek. Man mø­der et Norwich-hold i dyb kri­se. Ga­ester­ne er op­pe på fi­re ne­der­lag, og er gan­ske hårdt ramt før den­ne kamp. Vig­ti­ge Jo­hn­ny How­son er fort­sat ska­det, mens Mar­tin Ols­son og Gra­ham Dor­rans beg­ge er ude med ka­ran­ta­e­ne, og det hja­el­per ik­ke et hold, hvor selv­til­li­den for ti­den er lav blandt spil­ler­ne. Alt an­det li­ge skal det­te va­e­re et fint spil på Der­by.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.