KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 01-02-03-10-16-20-24-26-27 33-36-38-39-41-42-43-44-45 64-69 DE HØ­JE­STE GE­VIN­STER 2.100, 2.100 og 2.400 Tra­ek­nin­gen den 25. novem­ber Uden an­svar

PRAEMIEPROGNOSE Pra­e­mie­prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.