Kat­hri­ne Lil­leør

BT - - INTERVIEW -

• 52 år. • Ud­dan­net cand.the­ol. og ph.d. • Er sog­ne­pra­est ved Sankt Pauls Kir­ke i Kø­ben­havn. • Gift med Jo­akim Lil­holt. • Har døtre­ne Kla­ra, Cor­de­lia, Ce­ci­lia fra et tid­li­ge­re for­hold. Mens Jo­akim Lil­holt er far til søn­ner­ne Ak­sel og Dit­lev. • Des­u­den de­bat­tør, fored­rags­hol­der og forfatter, og har bl.a. skre­vet bø­ger­ne ’Kvin­de hvor­for gra­e­der du’ og ’Ka­er­lig­hed er’. • Ak­tu­el med bo­gen ’Gla­ed dig!’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.