Splitsquat

BT - - KOM I FORM -

Be­skri­vel­se: Tag en kett­le­bell i hån­den og lad ar­men ha­en­ge ned langs si­den. Pla­cer dig med ryg­gen til en ba­enk, og lad dit ene ben hvi­le vri­sten på kas­sen. Bøj be­net på jor­den ned i en squat­stil­ling. Hold over­krop­pen op­ret og sørg for, at kna­e­et ik­ke kom­mer la­en­ge­re ud end ta­e­er­ne. Gen­tag øvel­sen med det an­det ben. Kni­ber det med ba­lan­cen, kan du drop­pe va­eg­ten og støt­te dig til en stol.

Fo­to: Ida Guld­ba­ek Arent­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.