Boxjump

BT - - KOM I FORM -

Be­skri­vel­se: Stil dig for­an en kas­se el­ler an­den for­høj­ning med skul­der­bred­de mel­lem fød­der­ne. Stra­ek dig så lang du er, bøj der­ef­ter i kna­e­e­ne og spa­end op i krop­pen. Hop op, mens du tra­ek­ker fød­der­ne op un­der dig. Brug ar­me­ne i af­sa­et­tet til at la­ve et kip i hof­ten. Land så blødt og fjed­ren­de som mu­ligt på kas­sen. Hop el­ler tra­ed ned fra kas­sen og gen­tag øvel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.