Plank row

BT - - KOM I FORM -

Be­skri­vel­se: Pla­cer to kett­le­bells i skul­der­bred­de på gul­vet. Ind­tag plan­kepo­si­tion med greb om de to kett­le­bells. Tra­ek den ene al­bue mod lof­tet og lang­somt til­ba­ge mod gul­vet. Hold hof­ten pa­ral­lel med gul­vet un­der he­le øvel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.